darbo savaitė

darbo savaitė
work

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • darbo diena — dárbo dienà Di̇̀rbu penkiàs dàrbo dienàs per saváitę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • poilsis — sm. (1), poilsỹs (3a) 1. pailsėjimas po darbo, kelionės, nuo rūpesčių: Visą laiką be poilsio kas gali tesėti Dkš. Poilsį padarykit Vlkv. Jis poilsį laikė Erž. Poilsỹs didžiausis, kaip vaiko nereik daboti Krš. Senam žmoguo poilsỹs geriausis –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasitrainioti — iter. patrinti 17 (refl.): Vaikai pasitrainio[ja], kad darbą nedirba J. Nieko žmogus i nebdirba, biškį pasitrainio[ja] vienur kitur End. Pasitrairniojau [be darbo] savaitę, parejau su skinteliais Pj. Aplinkui nėra jokio miškelio, kur galėtumėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • penkiadienis — 2 penkiadiẽnis, ė adj. (2) BŽ463 trunkantis penkias dienas: Penkiadienė darbo savaitė ETŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • šešiadienis — 1 šešiadiẽnis, ė adj. (2) BŽ618, NdŽ; LL247 1. trunkantis šešias dienas: Šešiadienė darbo savaitė ETŽ. Ažu [baudžiauninko] vargų šešiadiẽnių svieto neregiu (d.) Arm. 2. šešių dienų amžiaus: Šešiadieniai pilkųjų pečialindų jaunikliai praregi rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • su — 1 sù praep. su instr. R, R411, MŽ, Sut, K, M, J, NdŽ, KŽ I. draugės santykiams reikšti. 1. žymint veiksmo antrąjį veikėją (gyvą būtybę ar daiktą): Barbė su Pime dainavo pašukų dainą K.Donel. Važiavę dviejuos žmogus su pačia savo BM58(Žb). Dvieja …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • po — 1 põ praep. su gen., dat., acc., instr., adv. K; SD259, H, R I. vietos ir krypties santykiams žymėti. 1. su instr. rodant padėtį ar veiksmą apačioje, žemiau ko: Po suolu guli šuva J. Po sniegu linai gulia J. Po ledu žuvys laksto Vlž. Mano žmogus …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prie — 1 priẽ praep. su gen., dat., acc., instr., prì, prỹ, prė̃ Vlkv, Prn, Škn, Sk I. H erdvės santykius reiškiant: 1. vartojamas nurodant, kad šalia daikto kas yra ar vyksta: Bet prie durų stovėjo motina, lyg tyčia jam kelią pastojusi V.Krėv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • eiti — eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”